top of page
Asset 4.png
DYLUNWYR/GWNEUTHURWYR/CYMRU

Fel rhan o brosiect ymchwil ehangach, ac yn dilyn Helo Dieithryn, rydym yn ceisio casglu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwneuthurwyr a Dylunwyr theatr yng Nghymru

  • Gwneuthurwyr a Dylunwyr theatr o Gymru sydd bellach wedi’u lleoli yn rhywle arall

  • Y rhai sydd wedi hyfforddi mewn dylunio theatr yng Nghymru ac sydd bellach yn gweithio yn y diwydiant Teledu/Ffilm yng Nghymru

Os ydych chi’n perthyn i un o’r categorïau hyn, treuliwch ychydig funudau’n llenwi’r arolwg isod.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â brad.lee@rwcmd.ac.uk

 
DESIGNER/MAKER/CYMRU

As part of a wider research project and following on from Helo Ddieithryn, we are seeking to gather information about:

  • Theatre designers and makers based in Wales

  • Theatre designers and makers from Wales now based elsewhere

  • Those who trained in theatre design in Wales and now work in the TV/Film industry in Wales

If you fit one of the categories, please take a few minutes to complete the survey below. 

 

Any questions please contact brad.lee@rwcmd.ac.uk


 

Tref / Hometown

Preswylfa Bresennol / Current Residence

Rwyf yn / I am a
Rwyf yn / I am a
Rwyf yn gweithio ym maes (ticiwch bob un sy’n berthnasol) / I work in (check all that apply)
I work in (check all that apply)
Rwyf wedi gweithio gyda (ticiwch bob un sy’n berthnasol) / I've worked with (check all that apply)
Rwyf yn gweithio fel (ticiwch bob un sy’n berthnasol) / I work as a (check all that apply)
Fe wnes i astudio yn / I studied at

Diolch yn fawr am gyflwyno eich gwybodaeth!

 

Thank you for submitting your information with us!

bottom of page